Career Focus

19 czerwca 2018 18:00

shutterstock_248641864

Po sukcesie naszego CV Workshop, zapraszamy studentów, profesjonalistów i wszystkich zainteresowanych do udziału w kolejnym seminarium poświęconym karierze. Tym razem skoncentrujemy się na rozmowie kwalifikacyjnej o pracę.

Admission: £10.00
SKU: 006
Long awaited one of our key periodic events: Career Focus Seminar.

Following our CV Workshop, we now invite students and professionals to participate in our next Career Seminar. This time we will focus on the skills necessary for a successful job interview. In the first part of the evening, we will discuss 8 types of interview questions including widely used competency based questions. In the second part, we will invite volunteers to practice mock interviews while being coached through your answers. This event is planned for a small group of participants to make it as interactive and practical as possible. It will be a great opportunity to prepare yourself for the interview and to leave the event with ready-made answers.

Po sukcesie naszego CV Workshop, zapraszamy studentów, profesjonalistów i wszystkich zainteresowanych do udziału w kolejnym seminarium poświęconym karierze. Tym razem skoncentrujemy się na umiejętnościach niezbędnych do udanej rozmowy kwalifikacyjnej o prace. W pierwszej części wieczoru omówimy 8 rodzajów pytań, które padają na rozmowach, w tym szeroko stosowanych competency based questions. W drugiej części zaprosimy ochotników do przećwiczenia próbnych rozmów kwalifikacyjnych pod okiem naszego coacha, który pomoże przemyśleć i formułować odpowiedzi. Ten warsztat odbędzie się w małej grupie osób, po to by był interaktywny i praktyczny. Będzie świetną okazją, żeby przygotować sobie odpowiedzi na twoje najbliższe interview. Event odbędzie się w języku polskim.

Agenda of the evening / Plan wieczoru:

18.00-18.30 Arrival and registration, tea, coffee / Rejestracja, kawa i herbata.
18.30-19.20 8 types of interview questions / 8 rodzajów pytań z rozmów kwalifikacyjnych / First mock interview / Pierwsza próbna rozmowa kwalifikacyjna
19.20-19.35 Networking
19.35-20.15 Second mock interview / Druga próbna rozmowa kwalifikacyjna
20.15-20.30 Questions and answers session, thank you’s and goodbye’s / Pytania, odpowiedzi, podziękowania i pożegnanie 👋

Event address: 

EY

144 Morrison St

Edinburgh EH3 8EX

3rd floor / trzecie piętro